Růžička Rudolf

Rok narození :
1941

Životopis

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Aulétiké
pro hoboj, nebo flétnu, smíšený sbor /da camera - ad libitum/
Dvojkoncert pro hoboj, trubku a orchestr
Elektronia A
Elektronia B
Cantilena ae ae ae
Cantata ai ai ai
Concerto
per contrabasso solo ed archi
Concerto - sinfonia
per violino solo e orchestra
Smyčcový kvartet č. 2 "Festivo"
Dechový kvintet č. 2.
Malefica
pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu, cembalo /ossia piano/ a elektroakustické zvuky
Pocta Apollónovi
/Omaggio a Apollo/
Sextet č. 1
pro flétnu, hoboj, 2 housle, violu a vcl
Sextet č. 2
pro flétnu, hoboj, 2 housle, violu a vcl
Slavnostní symfonická předehra
in C pro velký orchestr
Slavnostní hudba
pro žesťové nástroje
Sonata bravura
pro housle (violu nebo cello) a klavír.
Sonata nuova
pro violoncello a klavír
Sonata triste
pro trombon a klavír
Sinfonia concertata
pro 15 smyčcových nástrojů
Sinfonia cosmica
pro velký orchestr a varhany

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 101 nalezených.