O databázi

Hudební informační středisko (HIS) za dobu své téměř padesátileté existence vybudovalo unikátní archiv partitur a nahrávek skladeb české vážné hudby vzniklé převážně po roce 1945. Tento jedinečný soubor vydaných i nevydaných děl je uspořádán v této elektronické databázi MUSICBASE, která obsahuje řadu doprovodných informací včetně detailního nástrojového obsazení nebo životopisných dat autorů. V databázi jsou uvedeny i skladby, jejichž partituru nebo nahrávku HIS nemá k dispozici.

Partitury se fyzicky nacházejí buď v půjčovně notových materiálů Českého rozhlasu, kde jsou k dispozici k zápůjčce, nebo v archivu HIS. Probíhá postupná digitalizace partitur a nahrávek tak, aby byly v náhledech dostupné přímo prostřednictvím databáze MUSICBASE a zároveň bezpečně uloženy pro další generace.

Naší snahou je zprostředkovat díla soudobé vážné hudby autorů českého kulturního okruhu přehlednou formou na Internetu. Databáze je průběžně doplňována a opravována; uvítáme, pokud nás upozorníte na případné chyby, nebo přispějete svými náměty na zlepšení.  

Archiv se rozvíjí díky podpoře následujících subjektů:

Nadace český hudební fond
Ministerstvo kultury
Magistrát hlavního města Prahy
OSA
Nadace Vodafone
Národní knihovna
CESNET