Antologie nabízejí autorizované výběry z MUSICBASE spolu s úvodním textem a komentářem k vybraným skladbám nebo skladatelům.  V této sekci chceme nabídnout jak tematické, tak osobní výběry, které by měly napomáhat k lepší orientaci v české soudobé vážné hudbě, nebo upozornit na zajímavé skladby. Na rozdíl od celé databáze jsou antologie dílem konkrétního autora a odrážejí proto jeho subjektivní názory a preference.

Antologie

Název Stručný popis
Kánon 100 ve sbírkách HIS Nejvýznamnější česká hudební díla posledních sta let
Skladatel Petr Pokorný Petr Matuszek
Hudebník a humanista Jan Novák Eva Nachmilnerová
Čeští skladatelé v post-moderní době Miroslav Pudlák
Alliance Publications, Inc.: Vibrant voice of Czech music in USA Interview with API president Anita Smíšek by Ondřej Čihák