Aeolova harfa

pro střední hlas, harfu a bicí nástroje

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Jaroslav Seifert
Místo premiéry:
Brno, Klub moravských skladate
Interpreti premiéry:
Šumpíková, Kalvodová, Křetínský, Němec, dir.A.Podařil
Poznámka:
popis skladby: CD 1541

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
bicí nástroje Perc 1
harfa  Ar 1
hlas  Voc 1