Creation

Elektroakustická computerová skladba

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Creation
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Místo premiéry:
Kroměříž, V.Forfest

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam 1

Nahrávka

Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 1007
Skladba / část
Creation. Elektroakustická computerová skladba
Vydavatel:
Autor