Bucina

pro trubku a elektroakustické zvuky

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Bucina

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam 1

Nahrávka

Signatura CD 1177
Skladba / část
Bucina
Vydavatel:
Simo Lazarov