Anthroporea

elektronická skladba

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Anthroporea

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam 1