Contaminationi

pro basklarinet a klavír

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Contaminationi

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
basklarinet bCl neurčeno