Hanzlík Petr

  • Hanzlík P
Rok narození :
1968
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Skladatel Petr Hanzlík se v dětství učil hře na klavír (1973 - 1981, LŠU), poté studoval na Střední průmyslové škole chemické v Praze 1982 - 1986. V létech 1988 - 1991 studoval na PedFUK Praha, obor český jazyk - hudební výchova (studium nedokončil), ve svém hudebním vzdělání pokračoval v létech 1997 - 2002 na Konzervatoři Jaroslava Ježka, obor skladba (třída prof. Víta Clara, absolventská práce Missa prima). Od roku 2002 (do r. 2009) studoval soukromě kompozici u Víta Clara. Je autorem zejména komorní tvorby, nejčastěji vokálně-instrumentálních skladeb a sborů, a také hudby scénické. Kromě skládání je významné jeho interpretační působení v oblasti klasického jazzu (zpěvák swingu), mj. je leadrem vokálního kvarteta The Swings. Dále se uplatňuje jako hudební producent, aranžér, dramaturg, režisér aj. Bohatá je jeho spolupráce s gramofonovým průmyslem, rozhlasem, televizí, filmem a divadlem. Mezi jeho podnikatelské aktivity patří provoz a vedení umělecko-produkční agentury Blue Season Art Agency. Je předsedou občanského sdružení Setkání s hudbou a zároveň uměleckým ředitelem workshopu Setkání s hudbou v Soběslavi. Dále je členem výkonného výboru Přítomnosti, sdružení pro soudobou hudbu Praha, v Nadaci Českého hudebního fondu je členem výboru pro populární hudbu, jazz a ostatní žánry. Jeho komorní skladby znějí často na koncertech Přítomnosti - viz programy tohot sdružení na www.pritomnost.org.

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Il Cantico delle Creature
Komorní kantáta pro mS (bar) a varhany na slova sv. Františka z Assisi
Magnificat
pro smíšený sbor a capella
The Healing Garden
Trio pro klavír, housle a violoncello
Ave Maria
Kantáta pro smíšený sbor a capella
Swingtime
Hudba k televiznímu filmu
Agnus Dei
(Missa prima) pro smíšený sbor, sóla a varhany
Píseň písní
pro smíšený sbor a soprán sólo
Písně nevinnosti a zkušenosti pro soprán, housle a klavír
Cyklus 4 písní na texty Williama Blaka
Trio pro hoboj, klarinet a fagot
Ad te Domine pro mezzosoprán a varhany
The Garden of Love
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
The Sick Rose
The Lamb
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
The Echoing Green
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
Stabat mater
duchovní kantáta pro soprán, mezzosoprán, housle a varhany
Anima mea
pro mezzosoprán a orchestr

Zobrazeny záznamy 1 - 16 z 16 nalezených.