Písně nevinnosti a zkušenosti pro soprán, housle a klavír

Cyklus 4 písní na texty Williama Blaka

Autor skladby:
Hanzlík, Petr (1968) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
The Echoing Green
The Garden of Love
The Lamb
The Sick Rose
Místo premiéry:
Praha
Interpreti premiéry:
Markéta Cukrová - S, Daniel Wiesner - pi, Terezie Kolínská - vla

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
mezzosoprán mS neurčeno