Hanzlík Petr

  • Hanzlík P
Rok narození :
1968
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Skladatel Petr Hanzlík se v dětství učil hře na klavír (1973 - 1981, LŠU), poté studoval na Střední průmyslové škole chemické v Praze 1982 - 1986. V létech 1988 - 1991 studoval na PedFUK Praha, obor český jazyk - hudební výchova (studium nedokončil), ve svém hudebním vzdělání pokračoval v létech 1997 - 2002 na Konzervatoři Jaroslava Ježka, obor skladba (třída prof. Víta Clara, absolventská práce Missa prima). Od roku 2002 (do r. 2009) studoval soukromě kompozici u Víta Clara. Je autorem zejména komorní tvorby, nejčastěji vokálně-instrumentálních skladeb a sborů, a také hudby scénické. Kromě skládání je významné jeho interpretační působení v oblasti klasického jazzu (zpěvák swingu), mj. je leadrem vokálního kvarteta The Swings. Dále se uplatňuje jako hudební producent, aranžér, dramaturg, režisér aj. Bohatá je jeho spolupráce s gramofonovým průmyslem, rozhlasem, televizí, filmem a divadlem. Mezi jeho podnikatelské aktivity patří provoz a vedení umělecko-produkční agentury Blue Season Art Agency. Je předsedou občanského sdružení Setkání s hudbou a zároveň uměleckým ředitelem workshopu Setkání s hudbou v Soběslavi. Dále je členem výkonného výboru Přítomnosti, sdružení pro soudobou hudbu Praha, v Nadaci Českého hudebního fondu je členem výboru pro populární hudbu, jazz a ostatní žánry. Jeho komorní skladby znějí často na koncertech Přítomnosti - viz programy tohot sdružení na www.pritomnost.org.

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Ad te Domine pro mezzosoprán a varhany
Agnus Dei
(Missa prima) pro smíšený sbor, sóla a varhany
Anima mea
pro mezzosoprán a orchestr
Ave Maria
Kantáta pro smíšený sbor a capella
Il Cantico delle Creature
Komorní kantáta pro mS (bar) a varhany na slova sv. Františka z Assisi
Magnificat
pro smíšený sbor a capella
Píseň písní
pro smíšený sbor a soprán sólo
Písně nevinnosti a zkušenosti pro soprán, housle a klavír
Cyklus 4 písní na texty Williama Blaka
Stabat mater
duchovní kantáta pro soprán, mezzosoprán, housle a varhany
Swingtime
Hudba k televiznímu filmu
The Echoing Green
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
The Garden of Love
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
The Healing Garden
Trio pro klavír, housle a violoncello
The Lamb
W. Blake's Songs of Innocence and Experience
The Sick Rose
Trio pro hoboj, klarinet a fagot

Zobrazeny záznamy 1 - 16 z 16 nalezených.