Stabat mater

duchovní kantáta pro soprán, mezzosoprán, housle a varhany

Autor skladby:
Hanzlík, Petr (1968) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Stabat mater, duchovní kantáta pro soprán, mezzosoprán, housle a varhany

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
mezzosoprán mS neurčeno
soprán  S neurčeno
varhany  Org 1