The Echoing Green

W. Blake's Songs of Innocence and Experience

Autor skladby:
Hanzlík, Petr (1968) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
The Echoing Green
Autor textu:
William Blake

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
viola  Va 1
mezzosoprán mS neurčeno