The Sick Rose

Autor skladby:
Hanzlík, Petr (1968) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
viola  Va 1
mezzosoprán mS neurčeno