The Garden of Love

W. Blake's Songs of Innocence and Experience

Autor skladby:
Hanzlík, Petr (1968) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
William Blake

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
viola  Va 1
mezzosoprán mS neurčeno