Mazourová Jarmila

Rok narození :
1941
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Jarmila Mazourová získala základy klavírní hry během soukromého studia u své tety Zdenky Rolčíkové, u níž studovala v letech 1949-1956. Do této doby spadají i její první skladatelské pokusy.
Po maturitě na střední škole v ul. Opuštěná v Brně v roce 1958 byla přijata na obor kompozice na Janáčkovu akademii múzických umění, a stala se tak první ženou, studující tento obor na JAMU. V kompozici byla studentkou Viléma Petrželky a Ctirada Kohoutka, ve 3. a 4. ročníku studovala u Jana Kapra. 3. října 1963 absolvovala skladbou Symfonický dialog pro klavír a orchestr (provedla Olomoucká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala v sále brněnského Stadionu).
Po absolutoriu na JAMU vyučovala rok jako externí pedagog klavírní hru a improvizaci na PdF v Brně, poté na tehdejší LŠU v Mikulově, kde se věnovala výuce hudební nauky a klavírní hry. Zároveň si rozšiřovala aprobaci dálkovým studiem klavírní hry na brněnské konzervatoři (absolutorium 5.6.1965 ve třídě prof. Josefa Kysely).
Za svého pedagogického působení v Mikulově se věnovala tvorbě pro potřeby školy (psala skladby pro žáky LŠU). Seznámila se zde i s cimbálem. Hru na tento nástroj studovala pod vedením Evy Schwarzové.
Od roku 1967 vyučovala na LŠU Kosmákova v Židenicích. Zde setrvala 18 let a věnovala se ve své pedagogické práci výuce hry na klavír, flétnu, hudební nauce a korepeticím. Zároveň zde absolvovala první cyklus hry na cimbál pod pedagogickým vedením Milady Kapitánové.
V letech 1973-75 absolvovala postgraduální studium kompozice na JAMU pod vedením A. Piňose, C. Kohoutka a M. Ištvana.  Od roku 1981 do 2011 vyučovala kompozici na ZUŠ. K této výuce vytvořila pedagogické osnovy a metodiku. V roce 1984 odešla vyučovat na LŠU v Líšni, od roku 1987 působila na LŠU Antonínská (= ZUŠ Smetanova 8). Nyní již několik let pedagogicky působí na ZUŠ v Mikulově, kde se věnuje výuce klavírní hry, donedávna i výuce kompozice.
Jarmila Mazourová je stále kompozičně činná. Její díla se hrají u nás i v zahraničí, v rozhlase i televizi, mnohé ze skladeb byly vydány a nahrány na CD i DVD.
 
Ocenění:
1973 – cena ve skladatelské soutěži vypsané Ministerstvem kultury ČR za skladbu „Podzimní suita (pro houslový soubor a klavír)
1996 – zvláštní uznání poroty pro nejlepšího učitele kompozice v rámci mezinárodní skladatelské soutěže pro mládež do 18 let
25. 5. 2013 – na X. Mezinárodním festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí obdržela od Občanského sdružení cimbalistů České republiky Cenu sdružení cimbalistů ČR za celoživotní přínos v oblasti skladatelské
 
Účast na festivalech:
12.-14. května 1995: I. Mezinárodní festival cimbálu ve Valašském Meziříčí (autorce byl věnován jeden celý koncert)
18.-22. října 1995: III. mezinárodní cimbálový kongres v Bratislavě