Nokturno a Tanec, pro violoncello a klavír

Autor skladby:
Mazourová, Jarmila (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Nokturno a Tanec, pro violoncello a klavír
Poznámka:
snad premiéra: 4.11.2003 Brno, konzervatoř (Klub morav. skladatelů) Josef Klíč - vcl. a autorka

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
violoncello Vc 1