Invence

Pro flétnu, housle a cimbál

Autor skladby:
Mazourová, Jarmila (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Invence

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
cimbál Cim 1
flétna Fl 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
0855
ČRo - hlasy:
x