Až na dno. Čtyři písně pro baryton a klavír na verše sprayerů

Autor skladby:
Mazourová, Jarmila (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1. Ztratil jsem dívku...Giant
2. Hledám tvou tvář...Kumis
3. Zahašen oheň...Kumis
4. Návrat domů...Timo
Autor textu:
GIANT, KUMIS, TIMO
Místo premiéry:
Brno, Konzervatoř, poř. Klub morav. skladatel
Interpreti premiéry:
Karel Škarka - Bt, autorka - klavír

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
baryton Bt 1