Tausinger Jan

  • Tausinger
Rok narození - Úmrtí:
1921 - 1980
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

JAN TAUSINGER studoval nejprve na konzervatoři v Bukurešti dirigování a skladbu u Dimitrie Cuclina, Mihaila Jory a Alfreda Mendelssohna. V letech 1948-52 pokračoval v Praze na Akademii múzických umění ve studiu dirigování u Metoda Doležila, Karla Ančerla a Roberta Brocka a ve studiu kompozice u Aloise Háby a Pavla Bořkovce. V roce 1964 absolvoval letní kursy moderní hudby v Darmstadtu. Již od svých studentských let působil jako dirigent a významný umělecký vedoucí v různých instrumentálních, vokálních a vokálně instrumentálnich souborech (mj. v roce 1948 v Praze založil a poté vedl Vysokoškolský umělecký soubor), na uměleckých školách a v rozhlase. I když těžiště Tausingerovy umělecké práce bylo v kompozici, i ve zralém věku dával občas jako dirigent konkrétní podobu svým osobitým interpretačním představám.
Na počátku Tausingerova skladatelského vývoje stojí úpravy lidových pisní, dětské a mládežnické budovatelské písně a kantáty, psané v tradičnim tonálním systému. Jejich výrazně levicově orientovaný myšlenkový svět zůstal zachován i v pozdější Tausingerově tvorbě, ve které si skladatel od poloviny šedesátých let začal ověřovat možnosti nových kompozičních technik (Colloquium pro 4 dechové nástroje, Confrontazione I, II). Písňový cykius Čmáranice po nebi, jehož sopránový part poprvé interpretovala skladatelem vyškolená sopranistka Brigita Šulcová, je jedním z nejvýraznějších českých děl sklonku šedesátých let. Kantáta Ave Maria, rovněž se sopránovým sólem, získala 1. místo v Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži a byla často vyhledávána jako působivé umělecké vyjádření protiválečných myšlenek. Vokálni Sinfonia bohemica, odměněná Cenou Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1976) je holdem tvořivému a bojovnému duchu českého národa. Sinfonia slovaca pro symfonický orchestr, v niž se Tausinger vracel ke vzpomínkám na své dětství, na hrdinství slovenského lidu a na podmanivou krásu slovenské přirody, je po kompoziční stránce vyzrálou slohovou syntézou a završením jeho skladatelského odkazu.

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
...au dernier amour
Sonata suite per violoncello et pianoforte
Audio
...on revient toujours
Suita pro housle a klavír
/L\' aventure/ Le avventure
pro flétnu a harfu
4 kusy
pro fagot a klavír
7 mikrochromofonií
Trio pro klarinet, violu a klavír
Audio
Ave Maria
pro soprán, ženskou recitaci a orchestr
Canti d'audacia
Zpěvy odvahy a statečnosti
Audio
Canto di speranza pro housle, violu, violoncello a klavír
Collage pro kytaru
Colloquio
pro 4 dech. nástroje
Concertino-Meditazione
pro violu a komorní orchestr
Confrontazione I., II.
Confrontazione III.
pro kvartet a orchestr
1965 Audio
Cyklus 9 skladbiček
pro žákovské /LŠU/ dechové soubory
Čmáranice na nebi pro soprán, flétnu, basklarinet, klavír a bicí.
Čtyři evokace pro flétnu, violu, violoncello a klavír Audio
De rebus musicalibus, pro flétnu, bcl, klavír, cembalo a vibrafon.
Deset dodekafonických etud
pro klavír
1972
Duetti compatibili (Nulový bod)
pro soprán a violu
Audio
Dva apostrofy
pro dechový kvintet
Audio

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 64 nalezených.