...au dernier amour

Sonata suite per violoncello et pianoforte

Autor skladby:
Tausinger, Jan (1921) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
...au dernier amour
...au dernier amour
...au dernier amour
...au dernier amour

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
violoncello Vc 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
05282
ČRo - hlasy:
x
ČRo - klavírní výtah:
1

Nahrávka

Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour ...au dernier amour
Vydavatel:
Autor