...au dernier amour

Sonata suite per violoncello et pianoforte

Autor skladby:
Tausinger, Jan (1921) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
violoncello Vc 1

Nahrávka

Signatura
610
Skladba / část
Vydavatel:
Autor
Signatura
610
Skladba / část
Vydavatel:
Autor
Signatura
610
Skladba / část
Vydavatel:
Autor