...au dernier amour

Sonata suite per violoncello et pianoforte

Autor skladby:
Tausinger, Jan (1921) 
Obsazení:
sólové nástroje

Údaje o skladbě

Názvy částí:
...au dernier amour
...au dernier amour
...au dernier amour
...au dernier amour

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
violoncello Vc 1 0

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
05282
ČRo - hlasy:
x
ČRo - klavírní výtah:
1

Nahrávka

Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour
Vydavatel:
Autor
Signatura CD 610
Skladba / část
...au dernier amour
Vydavatel:
Autor