Válek Jiří

  • Válek
Rok narození - Úmrtí:
1923 - 2005
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Kompozici studoval na pražské konzervatoři, kde absolvoval Mistrovskou školu v roce 1947 u Jaroslava Řídkého. Zároveň soukromě studoval filozofii estetiku, dějiny hudby a hudební teorii. V roce 1950 absolvoval Vysokou školu pedagogickou a v roce 1952 byl promován na doktora filozofie na Karlově univerzitě. Kromě jiného byl v letech 1949-52 tvůrčím tajemníkem nově vzniklého Svazu československých skladatelů, od roku 1959 patřil po řadu let k čelným pracovnikům vydavatelství Panton, později byl uměleckým ředitelem vydavatelství Supraphon. Od roku 1966 byl profesorem kompozice na pražské konzervatoři a od roku 1979 docentem skladby na pražské Akademii múzických umění (do roku 1989).
Opěrné sloupy skladatelského díla Jiřího Válka tvoří na 20 symfonií, v nichž je vyjádřen autorův vztah k závažným historicko-společenským tématům naší civilizace v uplynulých epochách i v přítomnosti.
V komornich a koncertních skladbách těží autor z niterných a citových hlubin současného človéka, přičemž mnohdy vytváří uměleckou základnu pro vznik další symfonie. Tak tomu bylo kupříkladu u houslového koncertu "Hymnus slunce", psaného na žádost rakouského houslisty Lukase Davida a západoněmeckého dirigenta O. Maga, na níž navazuje 11. symfonie "Revoluční". Válkův Koncert pro marimbu a orchestr, první v české hudbě, vyjadřuje autorovy představy neoficiální soudobé slavnostnosti. Vyvrcholením velkých etap Válkovy tvorby jsou celovečerní hudebně scénická díla: hudebně scénické drama "Shakespearovské variace" představuje devět nejprotikladnějších lidských typů a situací, opera "Hodina pravdy" vyjadřuje satiricky splývavost hranice mezi životem a hrou v pokročilém stadiu rozkladu dnešní civilizace a opera "Hamlet náš současník" byla napsána jako aktuální optimisticko-satirické variace na tematiku z her W. Shakespeara. Vedle zmíněných dvou oper mají satirické zaměřeni i další skladby, mezi nimi "Sonáta o pomocném životě" pro tři nástroje a konferenciéra, koncert pro anglický roh a orchestr "Concerto burlesco" i 15. symfonie - oratorium "Sarkastická", která spolu se 14. symfonií "Trionfale" a 16. symfonii "Neter" je ideově uměleckým vyvrcholenim impozantní řady Válkových symfonií.
V Ietech 1950-1970 napsal Jiři Válek také přes 100 písní a skladeb pro děti a mládež, z nichž mnohé obdržely první ceny v domácích i zahraničnich soutěžích. Z instruktivnlch skladeb "Sonata eroica" pro trubku a klavir byla několikrát vydána tiskem a stala se povinnou skladbou v mezinárodnich interpretačnich soutěžích. Se skladatelskou prací úzce souvisí také rozsáhlá literárni činnost, zahrnující kromě drobných útvarů i knižní monografické a teoretické tituly.

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Nenie
mnolog pro violoncello sólo
1969
Objevování dne
II. koncert pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a cembalo
Oblaka pro housle a klavír
Koncertní etuda pro housle a klavír
Odkaz a moralita pro třetí tisíciletí, pro smíšený sbor a bicí nástroje
Ohňostroje a fontány
pro marimbu a harfu
Pět českých tanců pro basklarinet a klavír.
Pět stínů a epilog
pro bicí nástroje, soprán, basbaryton a klavír
Pět vážně nevážných písní
kantáta - oratorium pro střední ženský a mužský hlas, housle, cymbál /ossia harfa/ a bicí /1 hráč/
Pět vážně nevážných písní, pro stř. hlas a klavír.
Pražská koncertina
Pražský faun
4 divertimenta pro flétnu /muta altová - zobcová flétna a pikola ad. lib./ a harfu
Prolog, nocturno a burleska
suita pro pikolu, flétnu a klavír
Předehra
Psí suita - zpívají psíci při Měsíci
pro trubku in B /ad.lib. 2 trubky/ a klavír, nebo: flétnu, klarinet a kytaru /ad,lib. pro zpěv sólo, nebo dětský sbor/
Quartetto - Rivoluzionario pro housle, violu, klarinet /nebo trubku/ a klavír
Radost - Spokojenost! Závěr. část 20. symfonie.
pro flétnu, trubku, housle, bicí a 2 klavíry (čtyřručně)
Sarkastikon, pro střední hlas a klavír
/aneb "Absurdnosti života"/ Třikrát pět satirických písní na slova E. Frynty pro střední hlas a klavír
Sarkastikon. Písňový cyklus pro stř.hlas a klavír
Serenáda
pro 9 dechových nástrojů asólový klavír
Shakespearovské fresky
pro housle, violu a komorní smyčc. orchestr

Zobrazeny záznamy 61 - 80 z 131 nalezených.