Válek Jiří

  • Válek
Rok narození - Úmrtí:
1923 - 2005
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Kompozici studoval na pražské konzervatoři, kde absolvoval Mistrovskou školu v roce 1947 u Jaroslava Řídkého. Zároveň soukromě studoval filozofii estetiku, dějiny hudby a hudební teorii. V roce 1950 absolvoval Vysokou školu pedagogickou a v roce 1952 byl promován na doktora filozofie na Karlově univerzitě. Kromě jiného byl v letech 1949-52 tvůrčím tajemníkem nově vzniklého Svazu československých skladatelů, od roku 1959 patřil po řadu let k čelným pracovnikům vydavatelství Panton, později byl uměleckým ředitelem vydavatelství Supraphon. Od roku 1966 byl profesorem kompozice na pražské konzervatoři a od roku 1979 docentem skladby na pražské Akademii múzických umění (do roku 1989).
Opěrné sloupy skladatelského díla Jiřího Válka tvoří na 20 symfonií, v nichž je vyjádřen autorův vztah k závažným historicko-společenským tématům naší civilizace v uplynulých epochách i v přítomnosti.
V komornich a koncertních skladbách těží autor z niterných a citových hlubin současného človéka, přičemž mnohdy vytváří uměleckou základnu pro vznik další symfonie. Tak tomu bylo kupříkladu u houslového koncertu "Hymnus slunce", psaného na žádost rakouského houslisty Lukase Davida a západoněmeckého dirigenta O. Maga, na níž navazuje 11. symfonie "Revoluční". Válkův Koncert pro marimbu a orchestr, první v české hudbě, vyjadřuje autorovy představy neoficiální soudobé slavnostnosti. Vyvrcholením velkých etap Válkovy tvorby jsou celovečerní hudebně scénická díla: hudebně scénické drama "Shakespearovské variace" představuje devět nejprotikladnějších lidských typů a situací, opera "Hodina pravdy" vyjadřuje satiricky splývavost hranice mezi životem a hrou v pokročilém stadiu rozkladu dnešní civilizace a opera "Hamlet náš současník" byla napsána jako aktuální optimisticko-satirické variace na tematiku z her W. Shakespeara. Vedle zmíněných dvou oper mají satirické zaměřeni i další skladby, mezi nimi "Sonáta o pomocném životě" pro tři nástroje a konferenciéra, koncert pro anglický roh a orchestr "Concerto burlesco" i 15. symfonie - oratorium "Sarkastická", která spolu se 14. symfonií "Trionfale" a 16. symfonii "Neter" je ideově uměleckým vyvrcholenim impozantní řady Válkových symfonií.
V Ietech 1950-1970 napsal Jiři Válek také přes 100 písní a skladeb pro děti a mládež, z nichž mnohé obdržely první ceny v domácích i zahraničnich soutěžích. Z instruktivnlch skladeb "Sonata eroica" pro trubku a klavir byla několikrát vydána tiskem a stala se povinnou skladbou v mezinárodnich interpretačnich soutěžích. Se skladatelskou prací úzce souvisí také rozsáhlá literárni činnost, zahrnující kromě drobných útvarů i knižní monografické a teoretické tituly.

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Concerto dramatico
pro kontrabas a komorní orchestr
1974
Concerto eroico pro klavír a orchestr Audio
Concerto giocoso pro flétnu, harfu, marimbu a orchestr.
/ossia violino, violoncello, piano/
Concerto maestoso
pro violoncello sólo a orchestr
Audio
Concerto maestoso
pro violoncello sólo a orchestr
1978
Concerto notturno
Koncert pro housle, violu a violoncello
Concerto per violino ed orchestra
L'inno dell sole /Hymnus Slunce/
Čas - Tempus - Zeit
5 meditací na téma " Veritas " pro vyšší / nebo hlubší / hlas a smyč. kvartet
Čas-Tempus-Zeit. Pět meditací na téma"Čas"
Čtverhranný kruh
Groteska pro 5 fléten
Čtyři hudební plastiky
podle Michelangella pro 5 hráčů na renesanční nástroje
Čtyři hudební plastiky
podle Michelangella Buonarotti pro housle a klavír
Čtyři písně pro baryton a klavír
/ Anakreonské písně /
Dramata
pro koncertní kytaru a violoncello
1979
Dramata pro violoncello a kytaru
Ekpyrosis - VI. Symfonie
symfonie pro sextet
Ezop
kantáta pro dětský sbor, recitátora, dětské hrátky, flétnu, 2 klarinety in B, fagot a bicí nástroje
Hamlet, náš současník
Balení hudba z opery
Hrál mladý cikán. Cyklus vážně nevážných písní pro stř.žen.a muž.hlas a instrum.skupinu
Hurá, pionýři; Jarní pionýrská písnička
písně pro děti

Zobrazeny záznamy 21 - 40 z 131 nalezených.