Dechové trio

Autor skladby:
Krejčí, Iša (1904) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
fagot  Fg 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1