Dechové trio

Autor skladby:
Krejčí, Iša (1904) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Dechové trio

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
fagot  Fg 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1