Ave Maria

Autor skladby:
Hořínka, Slavomír (1980) 

Údaje o skladbě

Rok vytvoření:
2019
Atributy skladby:
Datum premiéry:
23.06.2019
Místo premiéry:
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže Litomyšl
Interpreti premiéry:
Kühnův dětský sbor, umělecký vedoucí: Pavel Peřina, dir. Jiří Chvála