Hořínka Slavomír

  • Hořínka
Rok narození :
1980
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Slavomír Hořínka (*1980) vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice a následně skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho díla pravidelně uvádí Orchestr BERG a zazněla také v podání České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Moens Ensemble, Bennewitzova kvarteta, souboru Capella Mariana, Solamente Naturali a dalších domácích i zahraničních těles. Spolupracuje také s předními sólisty (např. Sophia Jaffé, Barbora Sojková, Tomáš Král, Tomáš Jamník). Od roku 2006 působí pedagogicky na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Věnuje se také vedení netradičních kompozičních workshopů pro děti.

S manželkou a čtyřmi dětmi žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii, nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.) Ve skladbách z poslední doby také zkoumá prostorový aspekt hudby. 

OCENĚNÍ
2017 Special Award for Czech Composition in Musica Nova Competition (Shining Wounds)
2015 Chairman Prize in the Czech Philharmonic Orchestra Competition for A Pocket Guide to Bird Flight
2010 NUBERG prize for composition Lacrimosa
2008 Josef Hlávka’s prize for composition ...numquam excidit...
2007 OSA annual award for "the most successful young author of classical music"
2004 Gideon Klein’s prize for composition Shirei Ahava
2004 Generace – 1st prize for composition Shirei Ahava
2003 Generace – absolute winner and Janáček’s prize for composition Two Sheets from Manyoshu