Neúprosný vítr

Autor skladby:
Adámek, Ondřej (1979) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Neúprosný vítr
Neúprosný vítr

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
hlas  Voc neurčeno

Nahrávka

Signatura CD 1003
Skladba / část
Neúprosný vítr
Vydavatel:
Multisonic