Adámek Ondřej

  • Adámek
Rok narození :
1979
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Ondřej Adámek skládá symfonickou, komorní, vokální a elektroakustickou hudbu. Pracuje s předními choreografy současného tance. Ve svém hudebním jazyce spojuje prvky současné hudby s transformovanými prvky hudby vzdálených kultur. Ve svých skladbách také kombinuje jednoduchost s důkladným propracováním zvukových barev. V nynějším období ve svých skladbách využívá zpodobení lidského dechu a tepu.

Studoval skladbu na Pražské konzervatoři a AMU (profesor Marek Kopelent) a později na pařížské konzervatoři  CNSMDP (profesoři M. Stroppa, G. Reibel, F. Durieux, Marc-André Dalbavie), kde studoval též elektroakustickou kompozici (L. Cuniot, L. Naon, Y. Geslin, T. Mays).

Ceny:

1. cena Métamorphoses - Musique et Recherche 2004 (Belgie) za skladbu "Cercle des Rythmes Vitaux" (elektroak. skladba)

1. cena IMEB - Bourges 2003 za skladbu "Un Souffle, une ombre, un Rien" (elektroak. skladba)

1. cena Métamorphoses - Musique et Recherche 2002 (Belgie) (za stejnou skladbu)

1. cena Maďarského rozhlasu za skladbu "Souffle, Pouls, Lumiére" (10 hráčů+elektronika)

1. cena Musica Nova 2002 za skladbu "Střepy z Kibery" (elektroakustická skladba)

1. cena «Generace 1998» za skladbu "Rozostřování" (pro dva klavíry)

1. cena «Generace 1996» za skladbu "Vcházím do vlnných vod" (smyčcový orchestr)

2. cena «Generace 2000» za skladbu "Třepot....Return" (komorní hudba)

2. cena «Generace 1999» za skladbu "Les Touches" (hudba pro ansámbl)

2. cena «Trstěnice 1998» za skladbu "Slavnost prvního paprsku" (4 bicí nástroje)