Awakening

for guitar and organ

Autor skladby:
Wimmer, Vladimír (1960) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Awakening for guitar and organ.

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
kytara  Git 1
varhany  Org 1