Concert Music for Wind Quintet

Autor skladby:
Wimmer, Vladimír (1960) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Concert Music for Wind Quintet.

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 1
fagot  Fg 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1