Žalmová kantáta č. 1 pro tenor, mezzosoprán a smíšený sbor.

Autor skladby:
Grossmann, Jan (1949) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Bible
Místo premiéry:
Ostrava, Hudební současnost
Interpreti premiéry:
Peter Ripka - T, OMNIA, sbor Žilinské univerzity, sbm. Monika Bažilková
Poznámka:
podle programu
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
mezzosoprán mS neurčeno
soprán  S neurčeno