Grossmann Jan

  • Grossmann
Rok narození :
1949
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1966-72 studium na Ostravské konzervatoři, obory: hra na harfu (V. Jandová) a skladba (J. Podešva).
1973-75 studium oboru skladba na Hudební fakultě AMU v Praze (doc. J. Dvořáček)
1975-79 na JAMU v Brně (doc. M. Ištván), absolvoval Koncertem pro harfu a orchestr.
1989 byl přijat jako odborný asistent na katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty /dnes součást Ostravské univerzity/
1993 se habilitoval v oboru skladba na VŠMU v Bratislavě (doc.).
2004 docentem hudebně teoretických předmětů a zástupcem ředitele na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (dnes součást Fakulty umění).
V polovině 90. let vyučoval externě skladbu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
2003 až po současnost - působí souběžně též na Fakultě přírodních věd Žilinské univerzity, kde založil a vede katedru hudby.