Malá smuteční hudba

pro alt, violu, violoncelo, kontrabas a klavír

Autor skladby:
Krejčí, Iša (1904) 
Rok vytvoření:
1936
Obsazení:
zpěv (+ nástroj)

Údaje o skladbě

Názvy částí:
I. Lento
II. Appassionato
III. Allegro appassionato
Funkce:
koncertní
Autor textu:
SZ - texty žalmů a František Halas

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
alt  A 1 0
kontrabas  Cb 1 0
violoncello Vc 1 0
viola  Va 1 0