Divertimento pro nonet

Autor skladby:
Krejčí, Iša (1904) 
Obsazení:
nonety instrumentální

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Divertimento pro nonet
Funkce:
koncertní

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
fagot  Fg 1 0
flétna Fl 1 0
hoboj  Ob 1 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 1 0
klarinet  Cl 1 0
kontrabas  Cb 1 0
lesní roh Cor 1 0
violoncello Vc 1 0
viola  Va 1 0