Matoušek Vlastislav

  • Matoušek V
Rok narození :
1948
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze kompozici a postgraduální kurz hudební teorie. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na japonskou bambusovou flétnu šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu u prof. Osamu Yamagutiho na University of Letters v Ósace. Na hudební fakultě AMU v Praze v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie-teorie skladby, v roce 2004 jmenován docentem. Od roku 1991 přednáší etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 1999 také na Ústavu pro hudební vědu FF UK v Praze. Jako teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební kinetikou a organologií (Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003). Spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem v Praze. Je autorem mnohdy značně excentrických a originálních skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky, s oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. Jako koncertní sólista hraje zejména šakuhači honkyoku (CD Kaligrafie - Angel 1999, CD Taki Ochi - Arta Rec. 2003, CD Kaligrafie II - Nextera 2004) se svým souborem soudobé hudby Ensemble 108 Hz vystupuje při prezentaci experimentálních a vlastních skladeb pro hlasy, šakuhači a další nástroje, včetně exotických a folklorních z osobní rozsáhlé sbírky, často v kombinaci s elektronikou (CD Shapes of Silence - Transmusic 1994, Nextera 2006). Na historické dudy moldánky, niněru, hackbrett, gemshorn, šalmaje, platterspiel a další historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky a renesance z českých pramenů (Codex Franus, Speciálnik královédvorský etc.) a východočeský folklór. Na exotické perkuse (tabla, dholak, tibetské mísy etc.), folklórní flétny a další nástroje hraje od r. 1979 meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru Relaxace (CD Dhjána, CD Kadael, CD Český kóan, CD Morning Prayer, CD Indian Inspiration etc.).

 

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Labyrinthus pro vox humana, pro baryton sólo.
vokální cyklus na posvátné texty
Láska
Losování Audio
Melodické kroky. Elektroakustická skladba.
pro konkrétní zvuky a šakuhači.
Musicologia viva
hymnus pro smíš. sbor, nástorje z renesančního instrumentáře a hudeb. vědce ad lib.
Nad krajinou. 5 písní pro střední hlas a klavír na texty Pavla Dostála
Napomenutí literatske
těm kterži dobrže spiwati neuměji, wydane z hlavniho města Prahy z kuru Teynskeho
Napomenutí literátské těm, kteří dobře zpívati neumějí
Návrat bez návratu, pro 3 gongy a perkuse Audio
Návrat. Elektroakustická skladba.
Ordo Mobii, pro libovolný počet hlasů. Audio
Ordo Mobii, pro šakuhači.
canon enigmaticus, cancricans, perpetuus, vocibus ad lib.
Pa-jin
8 zvuků pro multiperkuse
Pátého dne, pro 2 perkusionisty a 2 pohyb.
elektroakustická složka ad lib.
Písek
Play 4. Elektroakustická skladba s etnickými nástroji a flétnami
Postludium 4 StrinQ
pro smyčcové kvarteto
2015
Postscriptum pro různé hudební nástroje
Prolog pro hlas, violoncello, elektroniku, pohyb a projekci
Před 12, pro klavír

Zobrazeny záznamy 41 - 60 z 90 nalezených.