Filas Juraj

  • Filas
Rok narození :
1955
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Košický rodák Juraj Filas byl přijat na Pražskou konzervatoř v roce 1972 do třetího ročníku jako student oboru operní zpěv. Vedle toho studoval i skladbu u Jana Zdeňka Bartoše (do roku 1976), odtud přešel na Akademii múzických umění v Praze, kde vystudoval obor kompozice u Jiřího Pauera. Absolvoval skladbou Palpito pro velký orchestr (1981) a po ukončení studií se usadil v Praze. Vedle tvorby vyučuje na katedře skladby (profesor) Hudební fakulty Akademie múzických umění. Přes tradicionalistické východisko se mu postupně podařilo vytvořit umělecky přesvědčivou stylovou syntézu, která je originální a zároveň posluchačsky sdělná. Jeho tvorbě je vlastní silná emocionalita a vášnivost výrazu, dominuje smysl pro melodii, s úspěchem se mu daří přetavovat vlastní pěvecké zkušenosti do čistě instrumentální tvorby.  Píše převážně na konkrétní objednávky, často se jedná o vynikající světové hráče ve svém oboru: např. pro Josepha Alessiho (sólotrombónista Newyorské filharmonie) vytvořil již dvě sonáty a koncert s orchestrem, pro Otto Sautera (jednoho z nejlepších piccolotrumpetistů současnosti) napsal koncert, sonátu a několik dalších skladeb; pro Jamese Gourlayho - předního světového tubistu - napsal rovněž koncertantní skladbu. Obdržel tvůrčí objednávky od světově proslulých instrumentálních souborů - ,,Spanish Brass-Luur Metal" (Žesťový kvintet), dále od trombonového souboru ,,Slokar Quartett" ze Švýcarska, od ,,Zürcher - Oboenquartett" (nyní Aulos Quartett) aj. Napsal též řadu skladeb pro různé mezinárodní interpretační soutěže: ,,Pražské Jaro", dále pro soutěže v Riva dell' Garda, v Narbon, v Helsinkách, Guebwiller, Brémách, Ženevě aj. Jeho skladby zazněly na významných festivalech jako je Beethovenfest v Bonnu, ,,Pražské Jaro" v Praze, a na významných světových pódiích jako jsou Carnegie Hall a Lincoln Center, New York, ORF Wien, Tonhalle Zürich, dále v Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Pařiž, Hon-Kong, Thai-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Petersburg, Londýn atd. Jsou nahrány na zvukových nosičích a různými radiovými i TV-stanicemi.

Významná mezinárodní ocenění:

1989 - získal za TV operu "Rakovina vůle aneb Memento mori" prestižní cenu Jakobs-Suchard na mezinárodní soutěži Internationaler Fernseheropern Wettbewerb, Salzburg (Rakousko) .
2008 - Cena Gustava Mahlera (udělena Evropskou unií umění)

Juraj Filas je autorem více než 90-ti skladatelských opusů, které zahrnují skladby symfonické, koncertantní, vokálně instrumentální (kantáty,Te Deum, Requiem, televizní operu), skladby pro velký dechový orchestr a velké množství skladeb komorních. Jeho původní zaměření - vystudoval zpěv na Pražské konzervatoři a stal se vítězem několika pěveckých soutěží - charakteristicky poznamenalo jeho hudební vyjadřování zvýrazněným smyslem pro kantabilitu tónu a silným emocionálním nábojem jeho skladeb. Filasova hudební témata jsou pregnantně formulována, základ jeho hudebního cítění je tonálně harmonický, vyrůstající z klasicko-romantické tradice evropské hudby 2. pol. 18. až 1. pol. 20. století..