Vičar Jan

  • Vičar
Rok narození :
1949
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1967-1972 studoval obory hudební výchova a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

1973 - 1980 působil na Katedře hudební vědy a výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (PhDr. 1974)

1975-1978 byl sbormistrem amatérského Pěveckého sboru olomouckých učitelek

1976 - 78 studium skladby u Zdeňka Zouhara na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

1979 - 81 studium skladby u Jiřího Dvořáčka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze

1980 začal vyučovat externě na Katedře teorie a dějin hudby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, 1985 CSc.,1988 docent)

1980 - 1985 působil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1986 - 1989 šéfredaktorem časopisu Hudební rozhledy

1990 se stává vedoucím sekce hudební vědy na Univerzitě Palackého

1992 - vedoucím Katedry hudební vědy na Univerzitě Palackého (až po současnost, kromě 1998/1999)

1998 jmenován profesorem pro obor teorie a dějiny hudby na HAMU

1998/1999 působil jako hostující profesor na St. Cloud State University (Minnesota, USA)

2005 - hostující profesor na Birmingham-Southern College, Alabama, USA

Jako skladatel se Vičar věnuje vokální, sborové, orchestrální a komorní tvorbě a to ve značně širokém žánrovém i stylovém a funkčním rozpětí. V jeho skladbách (většinou nahraných Českým rozhlasem) se objevují folklórní inspirace, které pramení z jeho moravanství, jindy (zejména v četných písních a sborech pro děti) jazzové názvuky (v mládí hrával výtečně na akordeon, je pohotový pianista, který hrával i populární hudbu), využívány jsou i soudobé racionální kompoziční techniky. Z jeho tvorby byly hudební kritikou příznivě přijaty exotický vokální cyklus Japonský rok, kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka Křik, polystylový Smyčcový kvartet a Sonáta pro flétnu a cembalo, folklorně cítěný Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi a virtuózní Hudba pro smyčce a tympány. Svá dvě autorská CD - Vivat universitas! (obsahuje Fanfáry Univerzity Palackého, Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi, Japonský rok, Smyčcový kvartet, Ahoj, moře!, Tři pochody pro dr. Kabyla, Vivat universitas!; text bookletu Jaromír Havlík) a Zpíváme si (obsahuje 32 sborových skladeb a písní pro děti; text bookletu Jiří Štilec), obě vydaná v roce 2002 UP ve spolupráci s HAMU - charakterizoval Vičar jako ukázku svého postmodernistického pojetí hudební kompozice. Vičar - muzikolog je autorem desítek vědeckých studií a stovek dalších článků a kritik i českým průkopníkem počítačové notace hudby a překladatelem Učebnice Finale (Praha 1997). K jeho posledním úspěchům patří vítězství v 9. mezinárodní skladatelské soutěži Jihlava 2008.

Knižní publikace

- Akordeon a jeho hudební uplatnění, Praha 1981
- Václav Trojan, Praha 1989
- Hudební kritika a popularizace hudby, Praha 1997
- Hudební estetika, Praha 1998 (spoluautor R. Dykast)
- Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics, vyd. Togga, Prague 2005

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Smyčcový kvartet. Audio
Sonata pro flétnu a cembalo.
Stevenson
Písňochod pro velký dechový orchestr (a zpěv sólo ad lib.)
2005
Sviť, žárovko, sviť!, pro bas sólo, vokální dívčí trio a jazzový orchestr.
aranžmá 3. části z Hudby pro Míšana
Šestero písní rozmarných pro střední hlas a klavír.
Tempus Iuvenis
Tři koledy 2006
Tři pochody pro Dr. Kabyla
pro velký dechový orchestr
1999 Audio
Tři pochody pro Dr. Kabyla, pro žesťové kvinteto.
Třikrát tři písně pro tři klarinety s jednou navíc jako přídavek.
aranžmá písní z Čech, Hané a od Beatles
Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti. Audio
Ukolébavka pro Míšana, pro trubku, trombón a velký dechový orchestr.
aranžmá 4. části z Hudby pro Míšana
Uspávánky
pro housle a klavír
Audio
Vejr pro smíšený sbor a cappella 2008
Vivat universitas!
pro 4 lesní rohy, 4 trubky, 3 trombóny, tubu a bicí
2000
Vivat Universitas!, pro velký symfonický orchestr. Audio
Voda, voděnka pro smíšený sbor a zvonek (klávesu) E
Voda, voděnka, pro smíšený sbor s klávesu E.
Walking Whales in Washington/Venčit v Praze velrybu
pro velký dechový orchestr. 2. část ze Tří pochodů pro Dr. Kabyla, resp. 4. část ze Šestero písní rozmarných, nebo 3. část z Míšových písniček
1999
Zachodí slunéčko
cyklus pro smíšený sbor a housle na motivy z moravských Kopanic
2006

Zobrazeny záznamy 41 - 60 z 63 nalezených.