Tři koledy

Autor skladby:
Vičar, Jan (1949) 

Údaje o skladbě

Rok vytvoření:
2006
Atributy skladby:
Autor textu:
lidový
Poznámka:
další prov. na 10. koncertu ze skladeb pedagogů Katedry hudební teorie a historie HAMU, 31.10.2013, Sál Martinů, Lichtenštejsnký palác, Praha 1 - Malá Strana; Zpíval soubor Qaudricinium vocale Carviniense