Vičar Jan

  • Vičar
Rok narození :
1949
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1967-1972 studoval obory hudební výchova a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

1973 - 1980 působil na Katedře hudební vědy a výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (PhDr. 1974)

1975-1978 byl sbormistrem amatérského Pěveckého sboru olomouckých učitelek

1976 - 78 studium skladby u Zdeňka Zouhara na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

1979 - 81 studium skladby u Jiřího Dvořáčka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze

1980 začal vyučovat externě na Katedře teorie a dějin hudby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, 1985 CSc.,1988 docent)

1980 - 1985 působil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

1986 - 1989 šéfredaktorem časopisu Hudební rozhledy

1990 se stává vedoucím sekce hudební vědy na Univerzitě Palackého

1992 - vedoucím Katedry hudební vědy na Univerzitě Palackého (až po současnost, kromě 1998/1999)

1998 jmenován profesorem pro obor teorie a dějiny hudby na HAMU

1998/1999 působil jako hostující profesor na St. Cloud State University (Minnesota, USA)

2005 - hostující profesor na Birmingham-Southern College, Alabama, USA

Jako skladatel se Vičar věnuje vokální, sborové, orchestrální a komorní tvorbě a to ve značně širokém žánrovém i stylovém a funkčním rozpětí. V jeho skladbách (většinou nahraných Českým rozhlasem) se objevují folklórní inspirace, které pramení z jeho moravanství, jindy (zejména v četných písních a sborech pro děti) jazzové názvuky (v mládí hrával výtečně na akordeon, je pohotový pianista, který hrával i populární hudbu), využívány jsou i soudobé racionální kompoziční techniky. Z jeho tvorby byly hudební kritikou příznivě přijaty exotický vokální cyklus Japonský rok, kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka Křik, polystylový Smyčcový kvartet a Sonáta pro flétnu a cembalo, folklorně cítěný Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi a virtuózní Hudba pro smyčce a tympány. Svá dvě autorská CD - Vivat universitas! (obsahuje Fanfáry Univerzity Palackého, Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi, Japonský rok, Smyčcový kvartet, Ahoj, moře!, Tři pochody pro dr. Kabyla, Vivat universitas!; text bookletu Jaromír Havlík) a Zpíváme si (obsahuje 32 sborových skladeb a písní pro děti; text bookletu Jiří Štilec), obě vydaná v roce 2002 UP ve spolupráci s HAMU - charakterizoval Vičar jako ukázku svého postmodernistického pojetí hudební kompozice. Vičar - muzikolog je autorem desítek vědeckých studií a stovek dalších článků a kritik i českým průkopníkem počítačové notace hudby a překladatelem Učebnice Finale (Praha 1997). K jeho posledním úspěchům patří vítězství v 9. mezinárodní skladatelské soutěži Jihlava 2008.

Knižní publikace

- Akordeon a jeho hudební uplatnění, Praha 1981
- Václav Trojan, Praha 1989
- Hudební kritika a popularizace hudby, Praha 1997
- Hudební estetika, Praha 1998 (spoluautor R. Dykast)
- Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics, vyd. Togga, Prague 2005

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Žítkovská bohyně
Orchestrální fantazie
2015
Zpíváme si, pro2-hlasý dět. sbor a klavír (trubka ad lib.). Audio
Zpěvy z Kopanidc
Cyklus pro mužský sbor a capella na motivy z moravských Kopanic
2006
Zachodí slunéčko
cyklus pro smíšený sbor a housle na motivy z moravských Kopanic
2006
Walking Whales in Washington/Venčit v Praze velrybu
pro velký dechový orchestr. 2. část ze Tří pochodů pro Dr. Kabyla, resp. 4. část ze Šestero písní rozmarných, nebo 3. část z Míšových písniček
1999
Voda, voděnka, pro smíšený sbor s klávesu E.
Voda, voděnka pro smíšený sbor a zvonek (klávesu) E
Vivat Universitas!, pro velký symfonický orchestr. Audio
Vivat universitas!
pro 4 lesní rohy, 4 trubky, 3 trombóny, tubu a bicí
2000
Vejr pro smíšený sbor a cappella 2008
Uspávánky
pro housle a klavír
Audio
Ukolébavka pro Míšana, pro trubku, trombón a velký dechový orchestr.
aranžmá 4. části z Hudby pro Míšana
Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti. Audio
Třikrát tři písně pro tři klarinety s jednou navíc jako přídavek.
aranžmá písní z Čech, Hané a od Beatles
Tři pochody pro Dr. Kabyla, pro žesťové kvinteto.
Tři pochody pro Dr. Kabyla
pro velký dechový orchestr
1999 Audio
Tři koledy 2006
Tempus Iuvenis
Šestero písní rozmarných pro střední hlas a klavír.
Sviť, žárovko, sviť!, pro bas sólo, vokální dívčí trio a jazzový orchestr.
aranžmá 3. části z Hudby pro Míšana

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 63 nalezených.