Jak vyhledávat v Musicbase

Kromě tradičního vyhledávání podle knihovnických konvencí umožňuje Musicbase také prohledávání podle atributů skladby a nástrojů skladby. Atributy skladby a nástroje skladby lze kombinovat, nebo vyhledávat pouze podle jednoho z kritérií (příklad: při hledání všech skladeb obsahujících basetový roh je vhodné nechat atributy nevyplněné).

Atributy skladby popisují různé (pokud možno všechny) sledované aspekty skladby a lze je až na výjimky kombinovat. Pokud si nepřejete možnost vyhledávání podle atributů skladby využít (příklad: nerozhoduje, zda hledané dílo má být vokální či instrumentální), nezaškrtávejte žádnou z možností (nevolte možnost neznámé).

Atribut sólo označuje skladbu hranou jediným nástrojem (klavírní sonáta), zatímco atributy sólový hlas a sólový nástroj se týkají skladeb, které při vícečetném obsazení obsahují sólistický vokální, resp. nástrojový part (koncert pro housle a orchestr).

Neurčené obsazení se týká skladeb, jejichž autor ponechává různé možnosti realizace, např. nástroji, hlasy či elektronikou nebo kombinací uvedeného.

Komorní jsou všechny skladby určené pro 2–6 účinkujících. Ansámbl je tvořen 7 a více hráči, za orchestr je považováno především těleso se sborovým obsazením smyčců, event. dalších nástrojových skupin (dechový orchestr). Při vyhledávání doporučujeme zkusit ansámbl i orchestr, pokud vymezení není zřejmé.

Atribut jevištní se týká všech hudebních útvarů, které jsou určeny pro divadelní typ prezentace, typicky např. opera. Scénická hudba je taková, která není považována za autonomní (hudba k činohře, rozhlasové hře apod.).

Vyhledávání podle pole Nástroje skladby umožňuje vybrat konkrétní počet konkrétních nebo libovolných nástrojů. Počet nástrojů lze zadat, nebo zvolit libovolné množství (všechny skladby obsahující flétnu či x fléten).

Libovolný nástroj s definovaným počtem vyhledá všechny skladby pro daný počet jakýchkoli nástrojů (hodnota 4 vrátí všechny kvartety, lhostejno zda smyčcové nebo saxofonové).

Nástroj neurčeno znamená, že skladbu lze realizovat jakýmkoli nástrojem či nástroji.

(+stříd.) se týká případů, kdy jeden hráč střídá dva či více nástrojů téže rodiny (flétna, pikola). Tato hodnota však není pro vyhledávání zásadní (požadavek na vyhledávání nástroje se střídáním je ekvivalentní požadavku na vyhledávání nástroje bez střídání).

POZOR:

Váš prohlížeč si pravděpodobně pamatuje zadání předchozího vyhledávání. Abyste měli jistotu, že Vaše nové vyhledávání není ovlivněno předchozí prací s Musicbase, klikněte na modré tlačítko ZRUŠIT FILTR.

Z historických důvodů vzniku a doplňování databáze Musicbase nemusí být u některých záznamů popis kompletní. V případě neúspěšného vyhledávání (nebo malého počtu nalezených záznamů) zkuste hledat podle jiného parametru, nebo zadejte vyhledávání méně specifické.

PŘÍKLADY VYHLEDÁVÁNÍ:

„Ježíšovy esemesky“, oratorium pro elektrickou kytaru, kontratenor, mobilní telefon, smíšený sbor a orchestr
Atributy: vokální, instrumentální, elektroakustická, sbor, sólový hlas, sólový nástroj, orchestr, koncertní nebo liturgická (pokud není zřejmé, nevolte v daném sloupci nic)

„Cože?“ pro šest libovolných hudebníků a tři mimy
Atributy: neurčené obsazení, komorní, jevištní
Nástroje skladby: neurčeno (počet 6) 

„Do hvozdíčku na dřevíčko“ pro les zobcových fléten
Atributy: instrumentální, koncertní
Nástroje skladby: zobcová flétna (počet libovolné množství)