Symfonie č. 2.

Autor skladby:
Werner, Vladimír (1937) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Poznámka:
dle telef. sdělení autora 8. 6. 2006 je skladba zrušena MS

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 4
trubka  Trp 3
pozoun Trb 3
tuba  Tb 1
harfa  Ar 1
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 8
housle (druhé) Vno_II 7
viola  Va 6
violoncello Vc 5
kontrabas  Cb 4
fagot  Fg neurčeno
flétna Fl neurčeno
hoboj  Ob neurčeno
klarinet  Cl neurčeno
tympány  Ti 1