Invokace

pro varhany

Autor skladby:
Werner, Vladimír (1937) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
varhany  Org 1

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
04964
ČRo - hlasy:
x