Furiant

fantasie na český nár. tanec pro housle, violoncello a klavír

Autor skladby:
Vačkář, Dalibor C. (1906) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
violoncello Vc 1

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
0887
ČRo - hlasy:
x