Scherzo pro hoboj a klavír.

Autor skladby:
Tichý, Vladimír (1946) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Scherzo pro hoboj a klavír.

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
hoboj  Ob 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
05022-6
ČRo - hlasy:
x
ČRo - klavírní výtah:
5