Travačky, pro dívčí /ženský/ sbor a capella.

vokální rondo

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
český

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
alt  A neurčeno
soprán  S neurčeno

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
S435
ČRo - sborové partice:
105