Ptačí rozhlásek

Kantáta pro dět. sóla, dět. sbor a malý orchestr

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Ptačí rozhlásek, pro dět. sóla, dět. sbor a malý orch.
Autor textu:
Václav Fischer - český / Czech

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
bicí nástroje Perc neurčeno
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
housle (druhé) Vno_II 1
viola  Va 1
violoncello Vc 1
flétna Fl neurčeno
hoboj  Ob 1