Ach ta vojna, vojna

cyklus krátkých smíš. s doprovodem klavíru na slova lid. poezie

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Ach ta vojna, vojna

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
alt  A neurčeno
bas  B neurčeno
soprán  S neurčeno
tenor  T neurčeno

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
S130
ČRo - sborové partice:
101