Aksaky

Autor skladby:
Štědroň, Miloš (1942) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
1.Rapsodico
2.
3.

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
bicí nástroje Perc 1
klavír Pf 1
viola  Va 2
violoncello Vc 1
flétna Fl 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
5906
ČRo - hlasy:
x

Nahrávka

Signatura CD 1296
Skladba / část
3.
Vydavatel:
2000 FORZA s.r.o.
Signatura CD 1296
Skladba / část
2.
Vydavatel:
2000 FORZA s.r.o.
Signatura CD 1296
Skladba / část
1.Rapsodico
Vydavatel:
2000 FORZA s.r.o.