Komorní etudy

Cyklus instruktivních duet, trií a kvartet pro housle, klarinet, kytaru a akordeon

Autor skladby:
Slavický, Milan (1947) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Komorní etudy

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
akordeon Acc 1
klarinet  Cl 1
kytara  Git 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
01956, 09083-5, 010295
ČRo - hlasy:
4