Kniha Kazatel. Komorní kantáta pro smíšený sbor, recitátora a instrumentální soubor

Autor skladby:
Slavický, Milan (1947) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Kniha Kazatel. Komorní kantáta pro smíšený sbor, recitátora a instrumentální soubor
Autor textu:
český

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 1
klavír Pf 1
violoncello Vc 1
flétna Fl neurčeno
klarinet  Cl 1

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
7780
ČRo - hlasy:
6
ČRo - sborové partice:
21